Styrelsemötet 11 juni 2016 + motion policydokumentet evidensbaserad psykologisk praktik

Hej alla!

Vi hade styrelsemöte den 11 juni med gäster Kerstin Twedmark och Malin Lindhe från förbundet. Vi diskuterade livligt kommande specialistutbildning, se protokoll. Under våren har vi arbetat med en artikel om fördelar och vikt av psykolog på vårdcentral. Dagens Nyheter Debatt har nu faktiskt sagt att de kommer publicera! Fast först i juli eller i augusti. Vi har även skickat en motion till förbundet angående policydokumentet evidensbaserad psykologisk praktik, se bifogad fil.

Parallellt skickas det remisser från förbundet med önskemål om åsikter på diverse psykologfrågor, nu senast om åsikter kring Revidering av delar av Vägledning för elevhälsan.

Jag har påbörjat uppdatera medlemsregister i Googlegroups, då det verkar som alla inte får mailen. Är du medlem och har hamnat utanför listan? Hör av dig så gör jag en uppdatering av din mailadress.

Vi har bestämt att nästa styrelsemöte är den 8 oktober. Har du frågor, funderingar eller synpunkter du vill vi ska diskutera hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.

Nu vill jag avsluta med att önska alla en skön, varm sommar! Vänligen Pia (sekreterare)

SKPF Protokoll 160611 – justerat (1)

Motion rörande implementering av policydokumentet Evidens Baserad Psykologisk Praktik_160328 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.