Mentorsprogram för psykologstudenter

Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Föreningen för Sveriges KBT-psykologer har inlett ett samarbete avseende ett mentorsprogram för psykologstudenter. Programmet är till för de studenter som är medlemmar i någon av föreningarna. Målet är att para ihop mentorer och studenter redan i början av höstterminen 2013. Passa på att bli studerandemedlem i SKPF!

Anmälan och mer information:

https://docs.google.com/forms/d/1f4KoY9BwnZ9LUxY-eaE6icL7S2QNDYPJ9XQFdJD1sJk/viewform

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.