Intresseområden

Titeln ”legitimerad psykolog” innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning samt den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen. Sveriges Kliniska Psykologers Förening (SKPF) är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Vår förening bildades 1977 och arbetar för att befrämja den kliniska psykologin i Sverige. SKPF arbetar för en förändring av specialistutbildningen i klinisk psykologi och en kvalitetssäkring av PTP-tjänstgöringen. Vi ställer oss bakom policydokumentet om evidensbaserad psykologisk praktik från American Psychological Association (APA).

SKPF besvarar ett stort antal remisser från departement och myndigheter via psykologförbundet. Vi arbetar alltså som underremissorgan till Sveriges Psykologförbund. Genom att vara medlem i SKPF kan man alltså vara med och påverka beslutsfattande kring klinisk psykologi i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.