Handlingar inför årsmötet 2020

Nu har styrelsen fått ihop alla handlingar som ska finnas till årsmötet. Verksamhetsberättelse, revionsberättelse, valberedningens förslag till omval och nya ledamöter, ekonomisk resultatrappport och förslag till dagordning, se nedan infogade dokument.

Jag kommer att avgå som sekretare. Tack för den här tiden i en ovanligt aktiv livlig förening!

Vänligen Pia Faller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.