Dokument inför årsmötet

Dokument iför årsmötet 27/3 som genomförs via Zoomlänk : https://us06web.zoom.us/j/87651354937?pwd=ZVFrVStBVEVBL0w3NUwwclZxWjFxQT09.

Vill också tacka alla som stöder föreningen! Alla medlemmar men också ickemedlemmar är varmt välkomna till årsmötet för att höra vad vi gör men också påverka framtida mål. Mer om detta i årsmötet som kommer att bygga på vår artikel i Psykologtidningen.

Här bifogas dagordning, revisionsberättelse och ekonomisk resultatrapport. Verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag på ledamöter kommer inom kort.

Medlem och årsmöte 27/3

Välkommen till Sveriges Kliniska Psykologers årsmöte 2022

Tema: Att skapa lokal evidens

Ett centralt område för SKPF är hur vi som kliniker kan bli bättre på att arbeta i enlighet med EBPP, där fokus just nu är uppföljning av våra behandlingar. Det är viktigt dels för att kunna se att det vi gör fungerar, dels för att utveckla hur vi tillsammans kan skapa lokal evidens. Vi planerar att bland annat hemsidan framöver ska innehålla material som på olika sätt kan både hjälpa och inspirera till hur du kan följa upp dina behandlingar och arbeta för att skapa lokal evidens i den verksamhet där du befinner dig. Vi kommer på årsmötet visa de första stegen och vi hoppas att du kan komma för att inspireras och ge feedback men inte minst komma med input för hur vi kan utveckla vår idé. Kanske vill du också delta på hemsidan framöver med exempel på hur du fick till en extra bra och smidig lösning, eller idéer för att stödja kollegor i det här arbetet?

Planen är att vi startar vid kl 10.00 med en gemensam kopp Zoom-kaffe och därefter presenterar vi några av våra första alster på temat. Vi planerar att senast starta årsmötet kl 11.30 men beroende på hur lång tid presentationerna tar kan det bli något tidigare.

Vi hoppas att få se dig på mötet och höra dina tankar om hur vi tillsammans framöver kan stödja och bidra till utvecklingen av att skapa lokal evidens.

Söndagen 27 mars 2022 (via Zoom) ca kl 10-12. Årsmötet startar kring kl 11.30

Zoomlänk: https://us06web.zoom.us/j/87651354937?pwd=ZVFrVStBVEVBL0w3NUwwclZxWjFxQT09

Senaste dag för anmälan: 24 mars

Anmälan sker på  skpforening@gmail.com. Har du frågor så går det också bra att skicka dem till denna mail eller ta kontakt med Lisa Bäckman på 0733822881.

Vi önskar er varmt välkomna!

Styrelsen för Sveriges Kliniska Psykologers förening

Hemsidan har varit nere

Efter en uppdatering av WordPress har hemsidan varit nere. Förra året har jag inte uppdaterat så aktivt. Kan vara en del av förklaringen. Nyligen hade Kliniska Psykologers förening möte inför kommande år. Protokoll på detta finns bifogat nedan.

Passar på att önska er alla en riktig God fortsättning på 2022 – då jag hoppas på fler fysiska möten. //Pia

Årsmötesprotokoll 2021

Här kommer efter några vändor för signering årsmötesprotokollet!

http://kliniskapsykologer.se/dev/wp-content/uploads/2021/05/Årsmöteprotokoll-2021.pdf

Som ni säkert noterar är det några nya medlemmar och några som avgått. Nya styrelsen består av;

Erik Andersson, ordförande som sitter kvar på sitt femte eller sjätte år. Linda Gjertsson, kassör som varit en klippa som kassör och drivande i många frågor säkerligen 10 år.

Övriga är; Moa Pontén, Gustav Jonsson, Lisa Bäckman, Eli
Linderholm samt Marie Blom. Helena Cloodt, valberedare.