Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header

SKPF:s Styrelse 2017

Erik Andersson Ordförande

Jag heter Erik Andersson och arbetar som klinisk psykolog på Wemind Psykiatri. Parallellt med detta jobbar jag som forskare på Karolinska Institutet där jag också undervisar på psykologprogrammet. Jag gick med i SKPF för att få möjlighet att förbättra och kvalitetsäkra den kliniska psykologin i Sverige. Jag är kontaktperson för SKPF:s PTP-program som i korthet handlar om att få en bra bredd och fördjupning i diagnostik och bedömning av patienter inom psykiatrin. Jag tror att genom att kliniska psykologer redan tidigt i karriären får tydliga ramar och krav kommer vi som profession att stärkas ytterligare. Förhöjd kompetens hos kliniska psykologer kommer även att befrämja patientsäkerheten. Mina förhoppningar framöver är att jag ska få möjlighet att vidareutveckla SKPFS:s PTP-program för kliniska psykologer i andra verksamheter än psykiatri. Jag tror detta är en nödvändig väg att gå för att kunna erbjuda god vård i framtiden.

Linda Gjertsson Kassör

Jag heter Linda Gjertsson, och är specialist i neuropsykologi samt har en pågående specialistutbildning inom klinisk psykologi, mot behandling. Jag har jobbat inom vuxenpsykiatrin sedan jag blev färdig psykolog vid Umeå Universitet 1997. Jag har då jobbat med allmänpsykiatri, på en neuropsykologisk enhet, inom rättpsykiatri och nu inom beroendepsykiatri. Lika länge som Linda uppdaterad

jag varit psykolog, har jag haft en egen verksamhet vid sidan av anställningen. I den egna verksamheten ägnar jag mig åt enskilda klienter, handledning, olika slags undervisning med mera. Jag är mentor för specialistubildningens treåriga kollegium. Jag är också facklig förtroendeman på min arbetsplats.

 

 

piaPia Faller Sekreterare och webansvarig

Jag heter Pia Faller och är ny i styrelsen. Min PTP 2006 gjorde jag på vårdcentral som dess första psykolog. Därefter började jag på SiS (Statens Institutionsstyrelse) och arbete med ungdomar under LVU. Under mer än 6 ½ år arbetade jag där med utredningar, behandling, personalhandledning samt kvalitetssäkring. Under tiden på Lövsta påbörjade jag specialistutbildning till klinisk psykolog/neuropsykolog.

I april 2014 lämnade jag min tjänst på Lövsta Skolhem och har sedan dess arbetat på BUP i Nyköping. Har fått god användning av mina tidigare kliniska erfarenheter av att arbeta med ungdomar och dess familjer. I min arbetsbeskrivning finns ensamkommande flyktingbarn och ungdomar med ett sexuellt riskbeteende samt subspecialisering i Bipolärt syndrom och psykotiska tillstånd. Jag är intresserad av det mesta och tänker att jag behöver få finnas i kliniska föreningens kontext, för att få bättre överblick över vad just jag skulle kunna bidra med.

Olof Molander styrelseledamot

olofJag heter Olof Molander. Jag arbetar som kliniskt behandlande och metodutvecklande psykolog på Pelarbacken – en specialiserad vårdcentral för hemlösa i Stockholm. Jag är även knuten till Centrum för Psykiatriforskning på Karolinska Institutet. Parallellt med detta har jag även en egen verksamhet, där jag bland annat handleder och genomför olika utbildningsuppdrag i mindre omfattning. Jag har, sedan psykologprogrammet på Uppsala Universitet, haft privilegiet att få medverka i flera behandlingsstudier och metod- och utvecklingsprojekt där olika KBT behandlingsinsatser utvärderats.Som legitimerad psykolog har mitt intresse kretsat kring komplex klinisk problematik hos patientgrupper som vanligen inte får tillgång till behandling. Jag gick med i SKPF för att kunna arbeta för att fler ska få tillgång till kvalificerad evidensbased psykologisk behandling.

 

Lisa Bäckman, styrelseledamot

lisa

Jag arbetar aktuellt på en vuxenpsykiatrisk mottagning med så väl behandling som utredning. Tidigare har jag verkat inom sluten vård, fängelse, primärvård och arbetsinriktad rehabiliteringen. Innan mina psykologstudier studerade jag religionshistoria och utredningssociologi och som psykolog har jag alltid haft stort intresse och fokus på ett sociologiskt kontext men också vad som påverkar människors tro och tillit.

Jag gick med i SKPF för jag har stort intressese för vad som påverkar klinisk behandling men också för att verka för att bredda tillgången till evidensbased psykologisk behandling.

 

Gustav Jonsson styrelseledamot

Gustav uppdaterad bildGustav läser sista terminen på psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet och tar psykologexamen i juni. Under utbildningen har Gustav framförallt intresserat sig för klinisk psykologi och av olika psykologiska behandlingsmetoder, exempelvis interpersonell psykoterapi, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, DBT och schematerapi för borderline personlighetssyndrom samt diverse metoder med utgångspunkt i KBT. Tredje vågens KBT, framförallt CFT och ACT är dessutom stora personliga intressen. Forskning har blivit ett stort intresse och Gustav drömmer om att i framtiden kunna stå med en fot i det kliniska och en fot i forskningen. Intresset för forskning handlar framförallt om att arbeta för att förbättra effekterna av psykologisk behandling för personer med egentlig depression, generaliserat ångestsyndrom och utmattningssyndrom.

 

Processed with VSCOcam with a7 preset

Moa Pontén, studeranderepresentant.

Jag heter Moa Pontén och går snart in på mitt sista år på psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Parallellt med studierna forskar jag om smärta och placebo på Karolinska Institutet. Jag är intresserad av att stärka psykologprofessionens roll och status i verksamheterna samt deras fortsatta utveckling. En hjärtefråga för mig är att evidensbaserade psykologiska behandlingar implementeras i vården och når fler patienter

 

 

Nya styrelsemedlemmar 2017 är Emil Lager, Moa Pontén och Lisa Bäckman. Moa har presenterat sig ovan övriga inkommer inom kort med sin presentation.