Protokoll styrelsemöte aug 2017 samt remissvar God och nära vård

Hej igen alla kära kliniker!

I slutet av augusti hade vi ett produktivt styrelsemöte där vår ordförande Anders Wahlberg var med en stund. Läs gärna bifogat protokoll för att få en uppfattning om vilka frågor vi jobbar med under hösten!

Vi har även 2017-10-01 skickat in ett remissvar till förbundet angående lagförslaget, God och nära vård, SOU 2017:53.  Vi skriver; ”Sveriges Kliniska Psykologers Förening ställer sig bakom remissen med dess förslag. Vi ser positivt på en förändrad vårdgaranti. Psykisk ohälsa är ett område som prioriteras enligt remissen, särskilt på primärvårdsnivå. Vi välkomnar som sagt remissens förslag, men ser också att vissa delar behöver förtydligas för att komma till rätta med de patientsäkerhetsbrister som råder för patienter med psykisk ohälsa idag”.  Läs remissvaret i sin helhet i bifogad fil!

Passar på att påminna om Kulturmöten i vården 30-31 oktober 2017 som går av stapeln på Ersta Konferens 30-31 oktober. Passa på att billigt uppdatera dig om den senaste forskningen inom detta högaktuella område!

Vänligen Pia Faller sekreterare SKPF

SKPF styrelsemöte 2017 aug

Remissvar God och Nära vård 17-10-01

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.