Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header

Klicka här.

Försäkringskassan lämnade i veckan regelförenklingsförslag till regeringen.
Ett av förslagen vill göra det möjligt att hämta utlåtande från psykolog för att bedöma rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 12 men inte 16 år.
Sveriges Kliniska Psykologers Förening har diskuterat detta med Försäkringskassan.

Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Föreningen för Sveriges KBT-psykologer har inlett ett samarbete avseende ett mentorsprogram för psykologstudenter. Programmet är till för de studenter som är medlemmar i någon av föreningarna. Målet är att para ihop mentorer och studenter redan i början av höstterminen 2013. Passa på att bli studerandemedlem i SKPF!

Anmälan och mer information:

https://docs.google.com/forms/d/1f4KoY9BwnZ9LUxY-eaE6icL7S2QNDYPJ9XQFdJD1sJk/viewform

Nu är dokumenten för vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin uppdaterade.

Dokumenten finns här:

http://kliniskapsykologer.se/ptp/

 

Sveriges Kliniska Psykologers Förening sponsrar och deltar i Psykologstudent 2013!

Välkomna att besöka vårt mässbord samt föreläsning. Fokus: Kvalitetssäkrad PTP.

Här finns finns mer info och dokument om PTP:
http://kliniskapsykologer.se/ptp/

Passa på att bli medlem 2013:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt0MkVEaDF1VldyRFZJa0FtVVZ4cFE6MQ

Debattartikel i Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/psykologer-bor-fa-ratt-att-sjukskriva_7959430.svd

Annika Sonnenstein, psykolog (till höger) och Eva Lyssarides, läkare (till vänster) under studiedagarna ”Diagnostik och behandling av bipolära syndrom: En viktig uppgift för kliniska psykologer”.

Studiedagarna 18-19 februari 2013