Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header

Studiedagen kommer att ha fokus på temat suicidbedömning, dokumentation och hantering/intervention.

Tid: kl. 9.00-16.00. Plats: Stockholm. OBS! Begränsat antal platser!

Studiedagen hålls av:

Maria Wiklander, med dr, leg psykolog, Karolinska institutet

Anna Lindström, leg psykolog, vuxenpsykiatrin

Josefin Ahlqvist, leg psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin

Årsmötet startar efter studiedagen, dvs. kl. 16.00.

Anmälan görs här: http://kliniskapsykologer.se/anmalan-studiedag/

På kongressen antogs bland annat policydokument om evidensbaserad psykologisk praktik samt proposition om ny specialistutbildning. Anders Printz, regeringens samordnare för insatser inom psykisk ohälsa, besökte kongressen och informerade bland annat om att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta ställning till om kompetensmål för fort- och vidareutbildning för psykologer inom området psykisk ohälsa kan förstärka kompetensen och underlätta kompetensförsörjning av psykologer och i så fall ta fram förslag på sådana mål som kan ligga till grund för ett fortsatt sådant arbete.

Debattartikel i Nya Lidköpings-Tidningen:

http://nlt.se/startsidan/debatt/1.2333251-tillvarata-psykologers-fulla-kompetens-i-varden

 

Klicka här.

Försäkringskassan lämnade i veckan regelförenklingsförslag till regeringen.
Ett av förslagen vill göra det möjligt att hämta utlåtande från psykolog för att bedöma rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 12 men inte 16 år.
Sveriges Kliniska Psykologers Förening har diskuterat detta med Försäkringskassan.

Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Föreningen för Sveriges KBT-psykologer har inlett ett samarbete avseende ett mentorsprogram för psykologstudenter. Programmet är till för de studenter som är medlemmar i någon av föreningarna. Målet är att para ihop mentorer och studenter redan i början av höstterminen 2013. Passa på att bli studerandemedlem i SKPF!

Anmälan och mer information:

https://docs.google.com/forms/d/1f4KoY9BwnZ9LUxY-eaE6icL7S2QNDYPJ9XQFdJD1sJk/viewform

Nu är dokumenten för vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin uppdaterade.

Dokumenten finns här:

http://kliniskapsykologer.se/ptp/