månadsarkiv: oktober 2017

Primärvårdskonferens 2017

Hej alla!
Snabb uppdatering. Linda är nu mitt uppe i att representera SKPF på Primärvårdskonferensen 2017. Hon skickar glada hälsningar från öppnandet och vår monter på konferensen. På första bilden paneldebatt om Socialstyrelsens riktlinjer om Ångest o Depression, till vänster om Linda ser ni Oskar som är primärvårdspsykolog och till höger Anders Wahlberg, förbundsordförande.
Andra bilden visar en glad Linda vid vår monter där hon har hemsidan uppe på vit duk. Fantastisk att SKPF förekommer i allt fler sammanhang! Ser fram emot att höra Lindas erfarenheter från konferensen när hon hunnit smälta intrycken.
Trevlig höst önskar Pia Faller SKPFs sekreterare
 LinaAndersOsakar
Lindavidmonter

Protokoll styrelsemöte aug 2017 samt remissvar God och nära vård

Hej igen alla kära kliniker!

I slutet av augusti hade vi ett produktivt styrelsemöte där vår ordförande Anders Wahlberg var med en stund. Läs gärna bifogat protokoll för att få en uppfattning om vilka frågor vi jobbar med under hösten!

Vi har även 2017-10-01 skickat in ett remissvar till förbundet angående lagförslaget, God och nära vård, SOU 2017:53.  Vi skriver; ”Sveriges Kliniska Psykologers Förening ställer sig bakom remissen med dess förslag. Vi ser positivt på en förändrad vårdgaranti. Psykisk ohälsa är ett område som prioriteras enligt remissen, särskilt på primärvårdsnivå. Vi välkomnar som sagt remissens förslag, men ser också att vissa delar behöver förtydligas för att komma till rätta med de patientsäkerhetsbrister som råder för patienter med psykisk ohälsa idag”.  Läs remissvaret i sin helhet i bifogad fil!

Passar på att påminna om Kulturmöten i vården 30-31 oktober 2017 som går av stapeln på Ersta Konferens 30-31 oktober. Passa på att billigt uppdatera dig om den senaste forskningen inom detta högaktuella område!

Vänligen Pia Faller sekreterare SKPF

SKPF styrelsemöte 2017 aug

Remissvar God och Nära vård 17-10-01