Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header
Försäkringskassan lämnade i veckan regelförenklingsförslag till regeringen.
Ett av förslagen vill göra det möjligt att hämta utlåtande från psykolog för att bedöma rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 12 men inte 16 år.
Sveriges Kliniska Psykologers Förening har diskuterat detta med Försäkringskassan.

Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Föreningen för Sveriges KBT-psykologer har inlett ett samarbete avseende ett mentorsprogram för psykologstudenter. Programmet är till för de studenter som är medlemmar i någon av föreningarna. Målet är att para ihop mentorer och studenter redan i början av höstterminen 2013. Passa på att bli studerandemedlem i SKPF!

Anmälan och mer information:

https://docs.google.com/forms/d/1f4KoY9BwnZ9LUxY-eaE6icL7S2QNDYPJ9XQFdJD1sJk/viewform