Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header

Nu är dokumenten för vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin uppdaterade.

Dokumenten finns här:

http://kliniskapsykologer.se/ptp/

 

Sveriges Kliniska Psykologers Förening sponsrar och deltar i Psykologstudent 2013!

Välkomna att besöka vårt mässbord samt föreläsning. Fokus: Kvalitetssäkrad PTP.

Här finns finns mer info och dokument om PTP:
http://kliniskapsykologer.se/ptp/

Passa på att bli medlem 2013:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt0MkVEaDF1VldyRFZJa0FtVVZ4cFE6MQ